Sound-scaping

Formål: Faget har til formål at få elever til at arbejde med lyd som rammeskabende for et produkt, en udstilling eller videoklip.
Metoder: Indgangsvinklen er elektronisk. Det er altså ikke et krav, at eleverne skal kunne spille et instrument. Der arbejdes med optageteknik, forskellige it-programmer og opsætning.
Eksempel: En udstilling med naturbilleder. Vi kan indsamle lyde fra naturen. Lydene mixes og sammensættes til et loop. Udstyret opstilles, så lyden opfattes som 3-dimensionel.
Kompetencer: Eleverne vil få kompetencer inden for lydoptagelse, mixning og arrangement, kendskab til forskellige programmer og kendskab til udstyr og opsætning.
Noder og hørelære kan blive inddraget i undervisningen.
Holdet skemalægges tirsdag. Lærere: Radek Wosko og Mikkel Balle Lauridsen.

Hvis du er interesseret i sound-scaping, kontakt da venligst musikskolens kontor på musikskolen@nyborg.dk