Hørelære

Fagbeskrivelse – hørelære.

Hørelæreundervisning tager udgangspunkt i de tre grundelementer i musikken:

  • Rytmik
  • Melodik
  • Harmonik

I rytmikken træner vi det kropslige: at trampe og klappe rytmer, og vigtigheden af at have pulsen i kroppen Vi bruger elementer fra bodystomp, og øvelserne træner tillige motorikken. Derudover træner vi rytmelæsning og rytmenotation.

Melodikken indbefatter bl.a. solmisation, som vi træner på forskellig vis. Vi synger og genkender trinnene ud fra grundtonen, vi synger bladsang og øver tillige notation af små melodier.

Harmonik omhandler akkorder og her træner vi at genkende forskellige 3- og 4klange, og synger desuden guidelines.

Generelt bruger vi stemmen meget i faget – “Kan du synge det, kan du høre det”

Alle kan være med, og eleverne inddeles på hold efter niveau.