Musikalsk værksted for elever i 1. og 2. klasse

Musikalsk værksted fungerer som en instrumental forskole for den egentlige  instrumentalundervisning, som typisk påbegyndes fra og med 3.klasse. Børnene får lejlighed til at prøve instrumenter, som musikskolen tilbyder undervisning i. Ved slutningen af sæsonen vil læreren vejlede eleverne ved valg af instrument til den fremtidige musikundervisning.

Grundskolens hold oprettes, når der er min. 6 tilmeldte elever. Undervisningen begynder i uge 37 2015 og slutter i uge 21 2016.