Sang – og instrumentalundervisning

Der tilbydes instrumental – og sangundervisning i 25, 30, 35 eller 40 minutter pr. uge, og undervisningen skemalægges som udgangspunkt som soloundervisning. Men projekter kan forekomme i løbet af sæsonen i stedet for den skemalagte undervisning.

Når eleven er parat, tilbydes der en fællesaktivitet i form af sammenspil, kor eller hørelære/musikteori. Bemærk at alle sammenspils – og fællesaktiviteter er gratis for instrumental – og sangelever. Deltagelse i fællesaktiviteterne  tilrettelægges i samråd med den enkelte elevs lærer. Her tages der hensyn til alder, modenhed, det spilletekniske niveau, samt elevens egne ønsker.

Vi forventer, at musikskolens instrumental – og sangelever har tid til at øve hjemme samt deltage i mindst en fællesaktivitet udover den individuelle undervisning.