Værdier

I Nyborg Kommunes personalepolitik, er der beskrevet følgende om
Nyborg Kommunes værdier:
”Samarbejdet og omgangstonen i Nyborg Kommune skal være med til at skabe udvikling, arbejdsglæde og trivsel, fordi handlingerne er baseret på troværdighed og et anerkendende menneskesyn”.
Herudfra skal hver institution udarbejde praktiske eksempler, som skal relatere til værdierne.
For at skabe udvikling, arbejdsglæde og trivsel arbejder Nyborg kommunale Musikskole med:

Fælles ansvar
Gensidig tillid og respekt
Åbenhed og ærlighed

Ud fra dette oplæg har vi lavet følgende sætninger, om de praktiske eksempler. I medarbejderudvalget er der løbende dialog om værdierne, og nedenstående er derfor kun et øjebliksbillede af hvordan de ser ud pr. 1. marts 2012.

Vi arbejder med gensidig tillid og respekt mellem alle parter i musikskolen.

 • Alle møder til tiden og er forberedte
 • Alle viser hinanden respekt og mobning vil føre til administrativ udmeldelse af musikskolen. På dette område er der nultolerance, og derfor skal elever, som føler sig mobbet, straks kontakte musikskolens kontor. Herefter vil musikskolens ledelse afklare situationen, og afgøre om der skal være tale om administrativ udmeldelse efter de foreliggende oplysninger. Forældre opfordres til at tale med børnene om mobning og derved undgå at det sker. Hvis ens barn kommer hjem og taler om noget der minder om mobning, tages stras kontakt til musikskolen ledelse, så evt. uoverensstemmelser kan tages i opløbet.

Vi tager fælles ansvar for undervisningen og alle andre aktiviteter.

 • Man har dialog om progressionen og motivationen

Vi arbejder med åbenhed og ærlighed i alle facetter af musikskolens virke.

 • Man roser, når det er relevant– man tør komme med konstruktiv kritik, når det er relevant

Alle møder mellem elever, forældre, lærergruppen og ledelsen tager udgangspunkt i et anerkendende menneskesyn.

 • Alle er lige velkomne i musikskolen

Vi erkender, at alle i musikskolen kan udvikles på mange planer.

 • NKM tilstræber derfor at stille lige præcis så høje krav, som eleven kan opfylde. 
 • NKM tilstræber derfor at motivere medarbejderne gennem efteruddannelse
 • NKM bruger musikken som katalysator for fx social udvikling
 • Janteloven eksisterer ikke i NKM.

I Musikskolen er elevens trivsel og udvikling i centrum.

Musikskolen har fokus på, at musik styrker og udvikler mange intelligenser, kompetencer og evner f.eks. indenfor sprog, motorik, indlæring, koncentration og det sociale liv. Både i kerneydelserne og andre aktiviteter.

Lærergruppen deltager aktivt i musikskolens planlægning af alle aktiviteter for at opnå mest mulig motivation, arbejdsglæde og trivsel. Herunder nye innovative tiltag.

 • Vi sætter fælles mål, og opnår dem sammen.
 • NKM er et fælles projekt, hvor musikken danner rammen om alle aktiviteter

Ved al kommunikation er dialogen i centrum.

Vi arbejder kontinuerligt og innovativt med NKM’s mission, visioner, mål og værdier. Dette både i MED-udvalg og bestyrelsen

Den dialogbaserede kommunikation tager udgangspunkt i 3 punkter:

 • information (hvad der skal kommunikeres),
 • meddelelse (på hvilken måde) og
 • forståelse (hvilken mening skaber det hos modtageren)