Mission

Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for en livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere .

At bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt.

Gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.