Musikersundhed

 Kære elever  og forældre.

I Nyborg Musikskole går vi meget op i, at man passer på sig selv og sin hørelse, så man kan fortsætte med at have glæde af musikken hele livet uden ødelæggende og forstyrrende høreskader.

Derfor har vi købt et lille lager af musikerhøreværn til salg for eleverne. Der er den rigtig gode model EAR Earplug, professionelle ørepropper (også kaldet juletræer) til musikere og koncertgængere. Pris kr. 180,00. Anbefales til slagtøjselever og til alle der spiller i band. Fløjte – og violinelever skal også være opmærksomme på, at de høje toner kan være belastende for ørerne i længere tid ad gangen. De kan være lige så voldsomme for hørelsen, som et trommesæt i fuld sving. Desuden har vi en billigere model til elever, der ikke er særligt belastede: Bilsom Earplug til børn og til voksne. Kr. 30,00. Anbefales til elever, der kun i kortere tid udsættes for højt lydtryk.

Ørepropperne kan købes på musikskolens kontor.

Nogle mennesker kan tåle et højt lydtryk og andre er mere sårbare. Et advarselstegn er, hvis man efter at have spillet/lyttet til musik har en susen i ørerne. Den kan aftage efter nogen tid, men vender måske tilbage næste gang, man udsætter sig selv for høj musik. En sådan advarsel skal man tage meget alvorligt: Det er ørerne, der fortæller, at de ikke kan klare belastningen, og at de bliver beskadiget, hvis det ikke holder op. En høreskade kan betyde tinnitus (konstant hyletone i øret) eller hørenedsættelse. En høreskade kan aldrig repareres – den er for livstid, så der er al mulig grund til at passe på sine ører.

Forslag til læsning om emnet: Henrik Strube: ”Pas på ørerne!”

Lotte Rømer: ”Hva’?” og ”Hva’ så?”

Link til Høreforeningen:

www.hoereforeningen.dk 

Høreforeningens folder om høreskader ved musikerarbejde – specielt tinnitus:

www.bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Kultur%20og%20idraetsaktiviteter/Tinitusvejledningen.pdf

Behold hørelsen – rytmisk musik:

www.bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/Musik_Rytmisk.pdf

Behold hørelsen – klassisk musik:

www.bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Musik_Klassisk.pdf

Behold hørelsen – spillesteder og diskoteker:

www.bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Musik_Spillesteder.pdf

I musikskolen har vi vores eget ”hørerør”, og det er mig – Anna Bettina Dalmark. Jeg har et arveligt betinget høretab og desuden tinnitus på ører, som jeg har erhvervet mig ved at undervise store skoleklasser i en masse instrumenter på en gang igennem længere tid. Så jeg ved, hvad jeg taler om, og I er altid velkomne til at henvende jer til mig, hvis I har spørgsmål til noget omkring hørelse og høreskader. Dette er ikke for at skræmme nogen fra at spille musik – tværtimod: Jeg synes, at alle skal spille og synge alt det, de har lyst til. Men gør det med bevidsthed om, at ørerne skal kunne holde hele livet.

Anna Bettina Dalmark, 2011.