PRISER, TID OG STED 2021-2022.

Sæson 2021-2022:

FØRSKOLE  for 2-5 årige, sæson 30 uger. Pris 8 månedsrater á 234,- for en fuld sæson . Man er dog kun bundet af sin tilmelding 10 uger ad gangen.
Musikalsk Legestue 1 for 2-3 årige børn med voksenledsagelse.
Tirsdag 17.00-17.45. 
Musikalsk legestue 2 for 4-5 årige børn m/u voksenledsagelse efter aftale.
Mandag 16.40-17.25. 
Begge hold undervises i Musikskolens Hus, Provst Hjortsvej 9 E i Nyborg. Der skal være mindst 8 tilmeldte elever, for at holdet oprettes.
Undervisningen begynder i uge 35 2021 og slutter uge 18 2022.

GRUNDSKOLE for børn i 0.-2. klasse, sæson 36 uger. Pris: 10 månedsrater á 237,- Undervisningen begynder i uge 35 2021 og slutter uge 25 2022.

Musikskolens Hus, Nyborg: Tirsdag kl. 16.10-16.55 Musikalsk Værksted for børn i 0.-2. klasse.
Vibeskolen i Ullerslev: Onsdag 13.45-14.30 Musikalsk Værksted for børn i 0.-2. klasse.
Langtved Friskole: Torsdag 13.10-13.55 Musikalsk Værksted for børn i 0.-2. klasse.
4Kløverskolen i Ørbæk: Onsdag 13.10-13.55 Musikalsk Værksted for børn i 0.-2. klasse. 

SANG – OG INSTRUMENTALUNDERVISNINGEN
Undervisningen begynder 16. august 2021 og slutter 20. juni 2022. Som udgangspunkt er undervisningen tilrettelagt i sololektioner, og dette vil være normalen i langt de fleste uger. Men i løbet af sæsonen kan der være små og store projekter m.m. Dette meddeles i god tid, og er kun for de elever, hvor det er relevant.
Sang – og instrumentalundervisningen begynder i uge 33 2021.
Sammenspil, kor og hørelære begynder i uge 35 2021.

Takster for sang- og instrumentalundervisning:
Bemærk venligst, at taksterne herunder gælder for elever fra 0 til 25 år. For elever over 26 år – se venligst under “voksentakster”.

  • 11 månedsrater á kr. 442,- for 25 minutters undervisning om ugen.
  • 11 månedsrater á kr. 531,- for 30 minutter om ugen.
  • 11 månedsrater á kr. 620,- for 35 minutter om ugen
  • 11 månedsrater á 708,- for 40 minutter om ugen.
  • Kor, hørelære og sammenspil uden soloundervisning 11 månedsrater á kr. 99,- 
  • Bigband 2×45 minutter 11 månedsrater á 199,-

Bemærk, at kor, sammenspil, hørelære og bigband er gratis for musikskoleelever, der modtager soloundervisning med betaling.
Alle elever betaler et beløb på 100,- pr. sæson som dækker copydan-afgift, samt fotokopiering i forbindelse med den enkelte elevs undervisning.

INSTRUMENTLEJE
Instrumentlejen gradueres efter instrumentets indkøbspris.
Årlig leje for klasse A: 920,- klasse B: 700,- klasse C 460,- og klasse D 240,- Instrumentlejen deles i to rater og opkræves i forbindelse med oktober – og februarkontingentet. Kontakt musikskolens kontor for at høre nærmere om prisklasser. musikskolen@nyborg.dk

DRAMA OG TEATERSJOV. 
Drama og teatersjov for børn fra 9-17 år.
Hold FAST for 9-12 årige mandag 17.15-18.30.
Hold MASKEN for 13-17 årige mandag 18.45-20.00.
Pris pr. sæson kr. 1010,- fordelt på to rater á 505,-

Undervisere: Caroline Vostrup Hahn og Mikkel Malmgren Laugesen.
Sted: Bastionen, Nørrevoldgade 63, Nyborg.