Tilmeldingen til sæson 2021-2022 er åben!

Tilmeldingen til musikskolens nye sæson er åben. Vælg fanen "TILMELDING HER!" og følg linket for NYE elever eller EKSISTERENDE elever. Der er mulighed for Nem-Login for allerede oprettede elever.

Fripladser i musikskolen

Nyborg Byråd har afsat midler til 10 fripladser i Nyborg Musikskole, for at understøtte muligheden for musikalsk læring af elever, der normalt ikke ville tilmelde sig tilbuddet. Musikskolens bestyrelse fordeler pladserne efter kriterierne husstandsindkomst og øvrige årsager til ansøgning. Se ansøgningsskema m.m. under fanen TILMELDING HER.

Kontingentstøtte til børn og unge

Vil du gerne prioritere, at dit barn har en aktiv fritid ligesom kammeraterne? Så tilbyder Nyborg Kommune børn og unge i alderen 6-16 år økonomisk støtte til at deltage i en fritidsaktivitet, hvis de af økonomiske eller sociale årsager ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med andre unge. Se mere her https://www.nyborg.dk/da/Borger/B%C3%B8rn-unge-og-familie/Kontingentstotte

Se her, hvad du kan lære i Nyborg Musikskole:

FJERNUNDERVISNINGEN FORTSÆTTER indtil videre..

Opdateret torsdag 8/4 2021.
De aktuelle Corona-restriktioner er gældende indtil videre.  Det er desværre ikke lykkes for hele landets Musik – og Kulturskole-område at få besked om, hvornår vi må genåbne. Det betyder desværre, at musikskolen fortsætter med fjernundervisningen.
Spørgsmål vedr. undervisningen bedes rettet til din musikskolelærer. Øvrige spørgsmål bedes rettet til Anna Bettina Dalmark på musikskolens kontor anh@nyborg.dk eller tlf. 21739355.
Hvis du er interesseret i at læse mere om kulturlivet under Covid-19, kan du gøre det her på Kulturministeriets hjemmeside Kulturlivet under Covid-19 .
Og om Coronarestriktioner i det hele taget på Sundheds – og Ældreministeriets hjemmeside
Om Covid-19 fra Sundheds – og Ældreministeriet

 

 

 

Vil du støtte musikskolen?

Hvis du vil være med til at støtte musikskolen, så modtages bidrag på fx 100,00 kr. om året med stor påskønnelse og taknemmelighed. Benyt venligst MobilePay 419614. De indkomne beløb går til elevaktiviteter og anskaffelser af instrumenter og andet udstyr.

MUSIKPOLITIK (bilag til Nyborg Kommunes musikpolitik).

Undervisning til voksne

Voksne over 25 år kan nu gå til undervisning i musikskolen. Se voksentakster under "Priser, tid og sted" 2020-2021.

Facebook

Se vores facbookside

Læs mere