Trompet og kornet

Læreplan for : Trompet og kornet
Begynder Mellemniveau Øvet
Fysik
Vi koncentrerer os om at skabe gode vaner via korrekt kropsholdning samt håndtering af instrumentet.

Vi står altid op når vi øver hjemme samt ved undervisning.

Vi begynder at tale om op- og nedvarmning af læber og koncentration inkl. luftøvelser.

Vi står altid op når vi øver hjemme samt ved undervisning.

Vi har opbygget gode vaner, så eleven er selv i stand til at kontrollere sig selv for korrekt kropsholdning, instrumenthåndtering etc.
Teknik
Vi lærer om læbestilling (embouchure), hvordan man laver tydelige/ dybe/ lyse toner og hvordan instrumentet generelt virker. Vi lærer om forskellige udtryk i musikken via artikulation.

Skalaer samt div. basic øvelser vil blive brugt en del.

Vi lærer om dobbeltstød – koordination af fingre/luft i hurtigt tempo.
Indlæringsform
Vi lærer at læse noder fra første undervisningsgang, hvor målet som udgangspunkt er, at blive selvstændig i at læse noder.

Gehørspil vil blive brugt som opvarmning.

Vi koncentrerer os om “nye” noder i form af fortegn. Langsomt begynder vi at lære skalaerne udenad og blive trygge ved disse. Som udgangspunkt vil eleven være selvstændig til at kunne indstudere nye noder – kun vejledende hjælp vil være nødvendigt.
Sociale aktiviteter
Fælles små koncerter. F.eks. Julekoncert/ Kulturnat. Fælles små koncerter. F.eks. Julekoncert/ Kulturnat. Fælles små koncerter. F.eks. Julekoncert/ Kulturnat.
Rytme/puls/taktarter Vi lærer at spille forskellige rytmer via gehørspil samt via rytmesprog. Vi lærer at forstå forskellige taktarter og samtidig blive bevidst om egen udførelse (Vide om man spillede de rigtige rytmer og toner, så man kan rette sig selv) Vi arbejder med at blive helt bevidst om egen udførelse samt selvsikkerhed i rytmer og toner, så eleven bliver en selvstændig og selvsikker musiker.
Noder Vi spiller efter g-nøgle.

Vi lærer at læse noder fra første undervisningsgang, hvor helnoder, halvnoder, fjerdedelsnoder samt tilhørende pauser vil være vores fokus.

Vi introduceres til ottendedele og sekstendedele samt tilhørende pauser. Vi arbejder med at blive helt bevidst om egen udførelse samt selvsikkerhed i rytmer og toner, så eleven bliver en selvstændig og selvsikker musiker.
Musikalske begreber

 

Alt efter elevens alder vil musikalske begreber blive brugt, så eleven forstår det. Ved yngre elever kan glad/trist blive brugt. Ved ældre elever kan dur/mol blive brugt. Vi begynder at blive trygge i musikkens verden, så de rigtige musikalske udtryk kan blive brugt. Eleven vil kende en del til forskellige udtryk. Vi arbejder med at bruge dem rigtigt og huske sammenhængen mellem begreber og udførelse.
Genre / Repertoire
Vi spiller primært børnesange, da disse er genkendelige og de fleste er lette at lære.

Primavista/ bladspil introduceres allerede hér.

Vi spiller stadig melodier vi kender, men udfordres via melodier (etuder) og basics som vi ikke kender. På denne måde lærer eleven at blive bevidst om toner, tonespring samt rytmer og bliver derved mere selvsikker og selvstændig.

Primavista bliver gradvist sværere.

Vi begynder at arbejde med større trompetkoncerter/ etuder.

Primavista bliver gradvist sværere.

Læring om optrædelsespraksis

Vi spiller “små koncerter” for forældrene ved undervisningen, hvor vi leger at det er en koncertsituation. På denne måde lærer vi, at koncerter og publikum ikke er “farligt”. Forskellige tricks og idéer udveksles lærer/elev imellem, hvis der skulle opstå former for nervøsitet. Eleven burde have prøvet at spille koncerter ved forskellige lejligheder og har derved udarbejdet en egenforståelse af nervøsitet og styring af denne.
Inddragelse af sammenspilslære
Vi spiller duetter ved undervisningen. Lærer/elev, hvor eleven både spiller 1.- samt 2.stemmen.

Mulighed for deltagelse ved div. koncerter med 3-4stemmigt trompetband.

Vi spiller duetter ved undervisningen. Lærer/elev, hvor eleven både spiller 1.- samt 2.stemmen.

Mulighed for deltagelse ved div. koncerter med 3-4stemmigt trompetband.

Vi spiller duetter ved undervisningen. Lærer/elev, hvor eleven både spiller 1.- samt 2.stemmen.

Mulighed for deltagelse ved div. koncerter med 3-4stemmigt trompetband.