Fag og ugedage, tryk her..

Fag og ugedage i sæson 2022-2023. Ret til ændringer forbeholdes. Med mindre andet er anført, foregår undervisningen i Musikskolens Hus, Provst Hjortsvej 9E, 5800 Nyborg.

Akustisk guitar: Mikkel Lauridsen mandag og tirsdag, Frederik T. Christiansen tirsdag, Morten Overgaard-Dahl onsdag og Anna Bettina Dalmark onsdag og torsdag .
Elektrisk guitar: Frederik T. Christiansen tirsdag og Morten Overgaard-Dahl onsdag.
Kontrabas og elbas: Søren Lund tirsdag.
Ukulele: Mikkel Lauridsen mandag og tirsdag, Frederik T. Christiansen tirsdag og Morten Overgaard-Dahl onsdag. 

Klassisk klaver: Adri Jensen mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
Rytmisk klaver: Christoffer Beenfeldt Holgersen tirsdag og torsdag.
Harmonika: Louise Lau Kristensen og Anders Ringgaard Andersen, mandag og onsdag. 

Violin: Britta Kold mandag og tirsdag.
Cello: Mathilde Helding Facius tirsdag og torsdag.

Tværfløjte: Gert W. Knudsen mandag og tirsdag.
Klarinet: Gert W. Knudsen mandag og tirsdag.
Saxofon: Gert W. Knudsen mandag og tirsdag.
Trompet og kornet: Mads Lunde tirsdag og onsdag.
Trækbasun og baryton: Anders Ringgaard mandag

Marimba: Radek Wosko tirsdag og onsdag
Trommer/slagtøj: Radek Wosko tirsdag og onsdag

Sang: Louise Knudsen mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
Louise Knudsen er også vikar for Laura Thorhauge Dam indtil februar 2023.

Børnekor Musikskolen: Therese Andreasen tirsdag.                   

Musikalsk legestue 1 for 2-3 årige: Therese Andreasen tirsdag 16.10-16.55
Musikalsk legestue 2 for 4-5 årige: Britta Kold mandag 16.40-17.25.

Musikalsk værksted for 0.-2.klasse:
Mandag på Langtved Friskole 13.10-13.55.
Tirsdag 17.00-17.45 i Musikskolens Hus, Nyborg.
Torsdag på Vibeskolen i Ullerslev 13.45-14.30. og 14.30-15.15.
Lærer: Therese Andreasen.
Onsdag 13.10-13.55 og 14.00-14.45 på 4Kløverskolen afd. Ørbæk.
Onsdag 15.15-16.00 på 4Kløverskolen afd. Frørup.
Lærer: Louise Lau Kristensen. 

Musikalsk Fællesfag: Mandag og onsdag.
Musikkens ABC: Adri Jensen tirsdag

Bigband: Gert W. Knudsen mandag
Øvrige bands og ensembler: Mandag, tirsdag og onsdag.