Sang

Læreplan for : Solosang      
  Begynder Mellemniveau Øvet
Fysik At lave lyd/styre sin stemme

Vejrtrækning.

Støtte/afspænding.

Artikulation

Samme som begynder.

Mere kropsbevidsthed.

At lave mere lyd/at have yderligere kontrol over sin stemme

?

Samme som begynder og mellem, men på højere niveau
Teknik Vejrtrækning

Støtte/afspænding.

Bevægelig krop.

Kropsbevidsthed

Samme som begynder Samme som begynder og mellem, men på højere niveau.

Kendskab til forskellige begreber

Indlæringsform Youtube klip, imitation.

Optagelse af undervisning

Introduktion til noder og evt. nem primavista (se om melodien går op eller ned)

Youtube klip,

imitation, optagelse af undervisning.

Yderligere introduktion af noder

Lidt mere primavistasang

Samme som mellemniveau.

Nodelæsning

Sociale aktiviteter Kor Kor

Duetter

Mindre koncerter

Kor

Duetter

Koncerter

Store arrangementer

Rytme/puls/taktarter Indlæres via imitation, optagelse af undervisning

Youtube klip

Som begynder.

Mere bevidsthed om puls/rytme

Som begynder og mellem.

Fuld bevidsthed om puls/rytme

Noder/becifring/tablatur Alle tonearter, tilpasset elevens stemme.

G-nøgle

Samme som begynder.

Nem primavistasang

Samme som begynder, men primavista på højere niveau.

Nodelæsning

Musikalske begreber Lys/mørk

Langsomme/hurtige svingninger

Glad/ked af det

Samme som begynder Samme som begynder og mellem
Genre Individuelt hvad eleven synes er sjovt og passer til elevens niveau + andre udfordringer fra lærerens side Samme som begynder Samme som begynder og mellem
Repertoire Rytmisk, pop, rock, musical, funk, soul, nordisk, viser

Lise Nees: Syng musical

Real book

Disney klassikere

Sange fra Sangbogen 1,2,3,4

Samme som begynder Samme som begynder og mellem
Brug af koncentrationsværktøjer

 

Lukkede øjne

“Elefantører”

Vejrtrækning

Samme som begynder Samme som mellem
Læring om optrædelsespraksis Evt. optræde med kor Vejrtrænkning

Kontakt til publikum

Samme som mellem
Inddragelse af sammenspilslære Introduktion til at synge i kor Hvordan man “blander” i korsammenhæng, evt. deltagelse i mindre band sammen med anden sanger Korsang på højt niveau, Solosang i ensemble/bandsammenhæng
Brug af forstærket lyd _ Brug af mikrofon Brug af mikrofon

Brug af mixer

Andre bemærkninger Uanset alder er undervisning i solosang individuel og der tages udgangspunkt i den enkelte elevs færdigheder såvel psykisk som fysisk, kropsbevidsthed og mental udvikling.