Klassisk klaver

Læreplan for : Klassisk klaver      
  Begynder Mellemniveau Øvet
Fysik Siddestilling Siddestilling,

+ kropsstilling med afslappede skuldre

Siddestilling,

+ kropsstilling med afslappede skuldre

Teknik Håndstilling, anslag, klang, små etuder, tempo Som begynder,

+ over- og undersætning dvs. fingerkrydsning, små etuder, pedal

Som mellemniveau

+ polifonspil dvs. selvstændige stemmer i højre og venstre hånd, flere stemmer i en hånd, triller, skalaer

Indlæringsform Gehør, imitation (ekkospil), nodelæsning i G og F nøgle, udenadspil Nodelæsning, udenadspil Nodelæsning, udenadspil
Sociale aktiviteter Juleklaver, cafekoncert, afsluttende koncert, projektuge Som begynder

+ firehændigt spil

Som mellemniveau

+ kammermusik

Rytme/puls/taktarter Rytmesprog på 1/4, 1/8, 1/2, 1 noder og pauser, 2/4 -3/4-4/4 taktarter Som begynder

+ rytmesprog på 1/16, punkteringer, trioler, 6/8 taktart

Som mellemniveau

+ skiftende taktarter, skæve taktarter, skiftende tempi

Noder/becifring/

tabulatur

Tangentnavne og tangenternes placering, G nøgle først og F nøgle hurtigt efter i en oktav Som begynder

+ udvide tonegenkendelsen i to oktaver, faste fortegn, introduktion til becifring via melodi + bas tone

Som mellemniveau

+ flere faste fortegn, akkorder

Musikalske begreber

?

?

?

?

Høj/dyb, op/ned, f/p, klang via fingeranslag, spille smukt Som begynder

+ tempo betegnelser, dynamiske betegnelser, dur/mol, frasering, fremhæve melodistemmen

Som mellemniveau

+ tonearter, sonata- form, rondoform, variationer

Genre 5 toners melodier, 5 toners børnemelo-dier, små karakter-stykker

Følelsen af at være en “rigtig” pianist

Som begynder + flere karakterstykker og små klassiske stykker f. eks. sonatina, menuett, march, vals osv. af de store klassikere (Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Bartok, osv.), fordi de er mesterværker/perler for klaver. Vores kulturarv. Som mellemniveau

+ klassiske stykker fra barokken, fra den wienerklassiske periode, fra romantikken, fra impressionismen og fra den moderne tid. Passer bedst til elevens modenhed.

Repertoire Charlotte Schiötz: 10 etuder for børn

Denes Agay: First joy of music

L. Papp: Piano school 1. og 2.

M. Aaron: Piano course 1.

w. Schaum: Rythm & Blues,.

Noder fra nettet

M. Aaron Piano course 2.

C. Norton: Microjazz

Czerny: Etuder

Adskillige nodekopier af de nævnte komponister.

Noder fra nettet.

Piano Adventures

+ flere nodeeksempler fra de nævnte musikperioder.

Noder fra nettet.

Brug af koncentrationsværktøjer


Spil med lukkede øje, udenadspil udenadspil, prima vista Som mellemniveau
Læring om optrædelsespraksis Vænne sig til koncerter Som begynder Som mellemniveau