Børnekor


Læreplan for :

Børnekor
Begynder
Mellemniveau
Øvet
Fysik

Introduktion til god kropsholdning siddende/stående
Strække og ”gabe” øvelser
Spænding/afspænding
Som begynder
Introduktion til vejrtrænkningen/mellemgulvet/støtten
Som begynder og mellemniveau med øget opmærksomhed på tingene
Teknik

Artikulations øvelser
Smidiggørelse af stemmen
Ubevidste støtteøvelser/vejrtrækningsøvelser
Som begynder med øget niveau
Fokus på at kunne kontrollere støtten og vejrtrækningen
Åndesrætsøvelser
God artikulation
Indlæringsform

Indstudering på gehør
Solfategn
Indstudering på gehør og introduktion til noder og bladsang
Solfategn
Indstudering på gehør, nodelæsning og bladsang
Solfategn
Sociale aktiviteter

At synge i kor er i sig selv en social aktivitet for begyndere
Temaer tages op feks sange om vejret eller dyr
Forskellige børnekor kan samles – jo flere jo bedre
Rytme/puls/taktarter
Ubevidst introduktion til korte og lange toner, staccato, legato osv..
Pulsbevidsthed
Son begynder med øget niveau
Introduktion til nodernes værdier
Som mellem, med øget niveau
Noder/becifring/tablatur
Vi synger i alle tonearter hvor det ligger godt for børnenes stemmer
efter gehør
Introduktion af nodebilledet i g- og f-nøgle, men synges i g-nøgle
Hvordan ser noderne ud – høje/dybe/lange/korte
Videre intro til noder og større bevidsthed om at følge nodebilledet når man synger
Musikalske begreber
Dyb og høj – lys og mørk – op og ned – rund og spids – svag og kraftig –
Som begynder…
Dur og mol – glad og ked
Fokus på intonation via små ubevidste øvelser
Øget fokus på klang og intonation
Genre

Kendte børnesange,
Kanons
Indstudering af nye ukendte sange, for at udvide elevens repertoire
Små sange på feks ukendt sprog
Kendte gamle/nye danske sange
pop,rock, ballader,
viser
Som mellemniveau
Længere og sværere sange
Repertoire

Danmarkskanon (Benny Andersen)
Kajs sang (Kaj og Andrea)
Freedom is coming (trad)
Disneysange på dansk
Forskellige kanons fra ”dansk sang”
Stjernefart (shubidua)
I mine øjne (Rasmus Seebach)
Disneysange på dansk
Forskellige kanons fra ”dansk sang”
Sange fra disney film feks. Home on the ranch (på dansk) eller To på flugt
Brug af koncentrationsværktøjer
Fokus på at lytte til hinanden
Tale svagt, så børnene lytter mere intens
Som begynder
Mental forberedelse af kroppen inden sang, afspændingsøvelser
Læring om optrædelsespraksis

Ingen introduktion omkring det pt
At lære sangene udenad, så man kan ”aflevere” dem med overskud
Vejrtrækningsøvelser, lytteøvelser
Inddragelse af sammenspilslære

Ingen introduktion omkring det pt
Fokus på at klangen er ens i koret, at alle bakker hinanden op
Som mellemniveau
Brug af forstærket lyd

Ingen introduktion omkring det pt
Ingen introduktion omkring det pt
Introduktion til brug af mikrofon
Andre bemærkninger
Generelt gøres alle øvelser så vidt muligt som ubevidste øvelser, så børnene gennem ”leg” og sang får en velplejet og veltrænet stemme.
Det arbejdes hele tiden med intonation, frasering, klang, dynamik og udtryk – men det usynliggøres i undervisningen, så stoffet ikke bliver for tørt og uoverskueligt.