Tværfløjtesammenspil

Læreplan for : Tværfløjtesammenspil

 

   
  Mellemniveau Øvet
Fysik Der vil som i undervisningen være fokus på at have en god kropsholdning, at stå rigtigt med fløjte og at spille afslappet i skuldre, hænder og fingre. Der vil som i undervisningen være fokus på at have en god kropsholdning, at stå rigtigt med fløjte og at spille afslappet i skuldre, hænder og fingre.
Teknik I sammenspillet vil intonation være i fokus, desuden arbejdes der som i undervisningen med blæseteknik, håndstilling og støtte. I sammenspillet vil intonation være i fokus, desuden arbejdes der som i undervisningen med blæseteknik, håndstilling og støtte.
Indlæringsform I sammenspillet bruges primært noder, men gehørspil og improvisation vil også benyttes I sammenspillet bruges primært noder, men gehørspil og improvisation vil også benyttes
Sociale aktiviteter Der er meget fokus på sammenspillets sociale aspekt. Der vil blive spillet koncerter. Der er meget fokus på sammenspillets sociale aspekt. Der vil blive spillet koncerter.
Rytme/puls/taktarter Der arbejdes meget med rytme og puls, bl.a. ved øvelser. Der spilles i skæve taktarter.
Noder/becifring/tablatur Der spilles efter noder, men der vil også blive arbejdet uden. Der spilles efter noder, men der vil også blive arbejdet uden.
Musikalske begreber

 

 

De musikalske begreber indlæres bl.a. gennem music mind games, der er stor fokus på de musikalske begreber som dynamik, klang og intonation. De musikalske begreber indlæres bl.a. gennem music mind games, der er stor fokus på de musikalske begreber som dynamik, klang og intonation.
Genre Klassisk, rytmisk og folkemusik Klassisk, rytmisk og folkemusik
Repertoire
 
Repertoiret vil bestå af 3-4 stemmige melodier, arrangeret for tværfløjter. Repertoiret vil bestå af 3-4 stemmige melodier, arrangeret for tværfløjter.
Brug af koncentrationsværktøjer

 

Der vil bruges øvelser der skærper koncentrationen Der vil bruges øvelser der skærper koncentrationen
Læring om optrædelsespraksis Eleven spiller koncerter og der snakkes om at optræde og nervøsitet, samt redskaber til at optræde. Eleven spiller koncerter og der snakkes om at optræde og nervøsitet, samt redskaber til at optræde.
Inddragelse af sammenspilslære Der er fokus på sammenspillet, intonation, at lytte mens man spiller, spille ind i klangen og at spille sammen. Der er fokus på sammenspillet: intonation, at lytte mens man spiller, spille ind i klangen og at spille sammen.
Brug af forstærket lyd Ikke i undervisningen, men det kan bruges ved koncerter. Ikke i undervisningen, men det kan bruges ved koncerter.
Andre bemærkninger Der kan deltages i tværfløjtesammenspil på mellemniveau og øvet, eleverne går på det samme sammenspilshold og der gives udfordringer der passer til den enkelte elev. Der kan deltages i tværfløjtesammenspil på mellemniveau og øvet, eleverne går på det samme sammenspilshold og der gives udfordringer der passer til den enkelte elev.