Tværfløjte

Læreplan for :
Tværfløjte
Begynder Mellemniveau Øvet
Fysik Lære det basale som f.eks. at stå rigtigt med fløjten. Indøve gode vaner fra starten. Mere fokus på god kropsholdning Fortsat fokus på optimal kropsholdning.

Spille afslappet i skuldre, hænder og fingre.

Teknik Lære at blæse rigtigt i fløjten (embouchure), holde fløjten rigtig og god håndstilling. Blæseteknik, øget fokus på håndstilling, støtte og embouchure og intonation. Her er blæseteknik, vejrtrækning, intonation, håndstilling, støtte og embouchure fortsat i fokus, så eleven kan spille let og ubesværet.
Indlæringsform Eleven lærer at spille efter noder, men imitation introduceres gennem simple øvelser. Eleven spiller forsat efter noder, gehørspil introduceret og eleven begynder at kunne spille små melodier uden noder. På det øvet stadie spiller man efter noder. Gehørspil bruges også.

Improvisation introduceres.

Sociale aktiviteter Eleven deltager i musikskolen cafékoncerter.

Hvert år afholdes en fløjtedag, hvor fløjteeleverne spiller sammen.

Der gives desuden information om kurser og stævner på elevens niveau der kan deltages i.

Eleven deltager i musikskolens cafékoncerter samt eksterne koncerter.

Hvert år afholdes en fløjtedag, hvor fløjteeleverne spiller sammen.

Der gives desuden information om kurser og stævner på elevens niveau der kan deltages i.

Eleven deltager i eksterne koncerter.

Hvert år afholdes en fløjtedag, hvor fløjteeleverne spiller sammen.

Der gives desuden information om kurser og stævner på elevens niveau der kan deltages i.

Rytme/puls/taktarter Puls indøves fra start på flere måder, gennem bevægelse og rytmesprog. Eleven spiller mest i 2/4, 4/4 og 3/4 Fortsat fokus på puls. Flere taktarter introduceres bl.a. 6/8

Brug af rytmesprog

Puls er forsat i fokus. Rytmesprog bruges også. Skæve taktarter som 7/8 arbejdes ind.
Noder/becifring/tablatur Noder introduceres fra starten. Ved yngre elever gennem brug Musik mind games.

Simple melodier med få fortegn.

Der spilles efter noder med stigende sværhedsgrad, flere tonearter introduceres med op til 2-3 fortegn. Som mellemniveau dog spilles der nu i flere tonearter med flere fortegn.
Musikalske begreber

?

Gennem “Music Mind Games” (musikspil) ogbevægelse introduceres de musikalske begreber De musikalske begreber bruges mere og mere i fløjtespillet. De musikalske begreber bruges i fløjtespillet, men her lægges særlig vægt på at kunne udtrykke sig gennem musikken, fokus på klang og intonation.
Genre Klassisk, rytmisk og folkemusik Klassisk, rytmisk og folkemusik Klassisk, folkemusik og rytmisk
Repertoire Gerne små simple melodier, børnesange som stille nu, abc sangen Flere små klassiske stykker, mere rytmisk og folkemusik som gehør Sværere klassiske melodier. Rytmisk med improvisation. Folkemusik med det rigtige “taw” (at musikken swinger på den rigtige måde)
Brug af koncentrationsværktøjer Imitation

Lege der skærper koncentrationen

Gehørspil Vejrtrækningsøvelser

gehørspil

Læring om optrædelsespraksis Eleven spiller koncerter og der snakkes om at optræde. Eleven spiller koncerter og der snakkes om at optræde og nervøsitet Eleven spiller koncerter Her snakkes om performing
Inddragelse af sammenspilslære Eleven spiller sammen med læreren.

Hvis det er muligt spiller eleven sammen med andre fløjter på samme niveau.

Deltagelse i begyndersammenspil

Eleven spiller stadig duetter med læreren.

Der spilles evt sammen med en anden elev på samme niveau, der spiller på et andet instrument.

Eleven opfordres til at deltage i sammenspilshold.

Som mellemniveau
Brug af forstærket lyd Nej Nej Mikrofon kan bruges til koncerter
Andre bemærkninger