Musikalsk legestue for 2-5 årige.

Musikalsk legestue 1 er for 2-3 årlige og musikalsk legestue 2 er for 4-5 årige.

Forældrene er med i denne sjove time, hvor vi sammen styrker glæden ved musikken og der sociale fællesskab der opstår, når vi synger og danser sammen. Vi laver rim og remser der styrker barnets sprog og fagtesange der stimulerer puls, rytmesans og motorik. Vi spiller på forskellige rytme instrumenter, og børnene bliver introduceres til forskellige andre instrumenter, så de kender deres navne og lyd.