Musik og bevægelse samt musikalsk værksted

Der arbejdes med 8 emnegrupper:
Puls og rytme:
Der lægges vægt på at styrke elevernes evne til at holde en stabil puls gennem arbejde med dans, sang og
spil.
Der læses og spilles rytmer med halvnoder , fjerdedelsnoder og ottendedelsnoder . R ytmelæsningen foregår
med rytmekort og fæstes på sange fra det repertoire, som i øvrigt anvendes i undervisningen.
Spillede og sungne rytmer bevidstgøres og skrives med rytmekort.
Der spilles rytmeinstrumenter til kendte sange, og der trænes trommesæt for begyndere.
Der arbejdes med rytmemønstre og ostinater .
Puls varieres, så det bevidsgøres, at sange kan være hurtige eller langsomme, og tempoændringer bruges
som musikalsk udtryk.
T onehøjde og harmoni:
Der arbejdes med stemmetræning, så eleverne lærer at synge, og der spilles på kazoo.
Der spilles på blokfløjte med 3 toner; her anvendes solmisation for at bevidstgøre melodiers bevægelse op/
ned/lige.
Solmisationen knyttes til nodelæsning.
Der spilles ukulele med 2 akkorder til kendte sange.
Forhold mellem melodi og harmoni behandles intuitivt.
Dur – og mol behandles intuitivt. Eleverne lærer at høre forskel på dur og mol.
Der improviseres melodispil på stavspil og klaver .
L ydstyrke og klang:
I sammenspil og lege med rytmeinstrumenter lægges vægt på, at den enkelte skal lære at tilpasse lydstyrke.
Når vi synger , skal alle forsøge at finde samme lydstyrke.
Kendte sange varieres dynamisk, så eleverne lærer at synge og spille stille og højt.
Der arbejdes med at genkende klang fra alle mulige instrumenter .
L ydstyrke- og klangændringer bruges som musikalsk udtryk.
T ekst og form:
Der oparbejdes gennem sæsonen et repertoire af sange.
Har sangene vers og omkvæd, bevidstgøres dét.
Sangene kan være akompagneret af ukulele eller slagtøj. og der arbejdes med at variere vers/omkvæd.
Eleverne lærer at spille de 3-tonige sange på blokfløjte.
Blokfløjtespil tilrettelægges i rondoform: tuttispil – solospil – tuttispil, eller vekslende sang – spil.
Alle danse har ABAB-form.
Alle aktiviteter foregår i fællesskab.