Samarbejdspartnere

Musikskolen har partnerskabsaftaler med alle folkeskoler i Nyborg Kommune. Partnerskabsaftalerne er af meget forskellig karakter: Kor, ukuleleklasser, blæserklasser, kompagnonundervisning m.m.

Derudover er musikskolen med i projektet “Kultur på Recept”, som er målrettet langtidssygemeldte borgere med mild til moderat stress, angst og depression. De tilmeldte deltagere får et forløb på 10 uger, hvoraf musikskolen står for den ene uge. Projekt Kultur på recept – fristed, fællesskab og fortælling er udviklet i et samarbejde mellem Sundhedsafdelingen, Jobcenteret, Natur og Miljø, Østfyns Museer ved Nyborg Slot og Johannes Larsen Museet, Nyborg Bibliotek, Nyborg Musikskole, Kulturhuset Bastionen og Naturskolen Åløkkestedet. Projektet starter 1. september 2016 og det første forløb starter i januar 2017. Se mere på Nyborg.dk

Kultur på Hjernen” er et andet fantastisk givende projekt, som Nyborg Musikskole også en del af sammen med Johannes Larsen Museet, Nyborg Slot, Biblioteket, Bastionen og Natur og Kulturvejleder. Se mere på Nyborg.dk

Musikskolen er også med i projektet “Godt begyndt – godt på vej” for forældre med børn fra 0 til 3 ½ år. Når børnene er ca. 9 måneder kommer de til musik, leg og bevægelse v. musikpædagog Therese Andreasen i samarbejde med en børnefysioterapeut. Se mere på Nyborg.dk

Eleverne på Ungdomsskolens Musicaltalentskole går til solosangundervisning i musikskolen, så dem er vi så heldige, at vi også kan tælle med som vores elever.