Visioner

Visioner (drømme) har vi mange af og de ændres løbende. Hvis du kunne tænke dig at foreslå, hvilke visioner og mål musikskolen skal arbejde mod og med, kan du bruge følgende sætning:
Jeg har en drøm om, at musikskolen skal ……
Lige nu arbejder vi bl.a. med at skabe visionerne for førskolen, grundskolen og samarbejdet med folkeskolen. Herunder ses oplægget til dialogen om disse visioner.

Oplæg til dialog omkring
Visioner for førskolen
i
Nyborg Musikskole

Alle børn i Nyborg Kommune skal have tilbudt gratis musikundervisning fra 0-6 år.
Alle institutioner skal have en kontaktperson til musikskolen, som sikrer at børnene får regelmæssig musikundervisning.
Alle forældre i Nyborg Kommune skal kende til musikskolens førskolestruktur (samarbejde med sundhedsplejen, dagpleje, vuggestuer, børnehaver osv.)

Omlæg til dialog omkring
Visioner for samarbejdet mellem folkeskolen
og
Nyborg Musikskole

Alle børn skal spille et instrument i to år i løbet af deres skoletid.              Alle 0., 1. og 2. klasser skal have kompagnonundervisning i musik.
Alle musiklærere i folkeskolen skal kende Musikskolens tilbud om at være involveret i alle musikalske aktiviteter i skolerne – fx musicals, luciaoptog, morgensang, projektuger osv.
Alle folkeskolernes musiklærere kommer på inspirationsdag i musikskolen mindst en gang om året.
Hvert år evaluerer musikskolen og folkeskolen samarbejdet, og aftaler næste års aktiviteter.