AvXperten: Pas på ørerne.

“Pas på ørerne” af avXperten

Herunder fortæller vi dig, hvad der er vigtigt at vide, når du skal passe på dine ører. Den forklarer dig alt om:

 • Støj
 • Høreskader
 • Måling af lyd
 • Børn, unge og støj
 • Tegn og forebyggelse
 • Sunde lyttevanerDu er ofte omringet af lyde og støj, så det er vigtigt, at du lærer at passe på dig selv og din hørelse. Dine ører kan høre mange lyde; lige fra et højt brag til knappenåle, der tabes på et gulv. Det er individuelt, hvad der opfattes som støj, da alle mennesker er forskellige og har forskellige lydtærskler.
 • Støj
 • Hvad er støj
 • World Health Organization (WHO) lavede i 2015 en stor undersøgelse, der viste, at 1,1 milliarder unge mennesker er i farezonen for at få nedsat hørelse på grund af den måde, de omgås musik.
 • Er generende eller uønskede lyde
 • Opfattes irriterende og forstyrrende
 • Kan være stressende og påvirke humøret
 • Støj kan komme fra mange steder
 • Vejtrafik
 • Flytrafik
 • Jernbaner
 • Nabolag
 • Arbejdspladsen
 • Begivenheder, som sport og musik
 • Maskiner
 • Personlige lydenheder, som mobiltelefoner, tablets, musikafspillere mm.Lydniveau måles med decibel eller dB. Det er en særlig målestørrelse, der ofte anvendes til at angive styrken af akustiske lyde. Det udtrykkes på en skala.
 • Sådan måles støj
 • Skalaen bruges i hele verden
 • Skalaen er tilpasset mennesket og starter ved 0 dB, som er stilhed
 • Skalaen er opbygget logaritmisk
  • 3 dB op eller ned på skalaen fordobler eller halverer lyden. Det dobbelte af 85 dB er altså ikke 170 dB, men 88 dB.  Hvisken, fuglesang: 30 dBHårtørrer, støvsuger, trafik: 80 dBBåndpudser: 93 dBBoremaskine: 98 dBKædesav, diskotek: 110 dBSmertegrænse: 125 dBSkud med jagtgevær: 165 dBBEMÆRK: Ørets smertegrænse kan variere, men ligger på omkring de 120-125 decibel. Ikke alle mennesker har samme følsomhed overfor støj. Risikoen for at få en støjskade afhænger ikke kun af, hvor kraftig støj du udsætter dig for – men en kombination af, hvor kraftig støjen er, og hvor længe du udsættes for den.Alles ører er forskellige og kan holde til forskellige lydniveauer. Høreforeningen har udviklet en vejledende tabel, der viser, hvor længe du kan holde til at lytte om dagen, uden at dine ører tager skade.
  • Så længe må du lytte
  • Et sundt lydniveau er på 85 decibel eller derunder. 85 decibel lyder som den biplyd, mikrobølgeovnen laver eller som trafik i en travl by.
  • Kilde: høreforeningen.dk
  • Jetfly ved start – takeoff: 140 dB
  • Rockkoncert: 120 dB
  • Sprøjtepistol: 105 dB
  • Traktor: 96 dB
  • Motorplæneklipper, sirene: 90 dB
  • Normal samtale: 60 dB
  • Decibel-skala
  • BEMÆRK: Du kan downloade apps, der kan give dig en indikation på, hvad støj- og decibelniveauet er i dine omgivelser. Hvis du skal vide det præcise lydniveau, skal du bruge professionelt udstyr.
 • 85 dB: 8 timer
 • 88 dB: 4 timer
 • 91 dB: 2 timer
 • 94 dB: 1 time
 • 97 dB: 30 min
 • 100 dB: 15 min
 • 103 dB: 7½ min
 • 106 dB: 4 min
 • 109 dB: 2 min
 • 112 dB: 1 min
 • 115 dB: 30 sek.
 • 118 dB: 15 sek.
 • 121 dB: 7½ sek.
 • 124 dB: 4 sek.Nogle lydenheder kan skrue helt op på 100 decibel. Hvis du lytter til musik på din enhed, kan dine ører altså kun holde til 15 minutter, inden du kan risikere at få en høreskade.Der er kommet nye sikkerhedsstandarder, der anbefaler, at alle personlige musikafspillere bør have en standardgrænse på 85 decibel. Den standardgrænse kan du dog godt vælge fra, så lydstyrken kan øges til 100 decibel. Ved 100 decibel vil du få løbende advarsler hver 20. time omkring dit lytteniveau.
 • Regler i EU
 • Kilde: høreforeningen.dk
 • Al elektronisk udstyr skal CE-mærkes
 • CE-mærket skal garantere, at produktet lever op til EU-reglerne
 • Al udstyr, der ikke overholder reglerne skal meldes til Sikkerhedsstyrelsen
 • Det er ikke alle produkter, der lever op til reglerne
 • Gamle produkter, der ikke lever op til reglerne, må stadig sælgesØret og høreskaderDit øre består af tre dele:
 • Dit øre er dit høreorgan. Hvis der skabes en lyd, sendes der vibrationer gennem luften, som kaldes lydbølger. Når dine ører opfanger lyden, laves den til meddelelser, som din hjerne kan forstå.
 • WHO er ved at udarbejde en app, der kan måle, hvor mange decibel, din musikafspiller kan nå op på.
 • Ydre øre
  • Sidder udenpå hovedet
  • Består af øremuslingen og øregangen
  • Trommehinden kommer efter øregangen
  • Opfanger lyden og leder den til mellemøret gennem øregangen
 • Mellemøret
  • Består af en kæde af knogler og trommehinden – forbinder trommehinden med indre øre
  • Kæden af knogler sender lyden fra trommehinden til indre øre
  • Knoglekæden består af tre knogler: Hammeren, ambolten og stigbøjlen
  • Trommehinden og knoglekæden forstærker lyden
 • Indre øre
  • Væskefyldt
  • Består af øresneglen og buegangene
  • Øresneglen består af flere tusinde hårceller
  • Lydbølgen omdannes til signaler, der sendes til hjernenHøreskader
  • En høreskade er en forringelse af din høreevne i forhold til det normale.
  • Når du hører lyde, blæser lyden ind i dine ører og de små hårceller i øresneglen bevæger sig. Det er hårenes bevægelse, der gør, at du kan høre. Hvis du hører for højt musik eller hører et højt brag, kan lyden være så voldsom, at dine hårceller knækker. Når hårene først er knækket, kan de ikke gro ud igen og du kan have fået en høreskade.
 • Det er ikke muligt at sige ved hvilken decibel, høreskader indtræffer
  – Afhængig fra person til person
 • Det er ikke altid, at høreskader kommer med det samme. De kan komme snigende efter flere år
 • Når du har fået en høreskade, er den permanent
 • Din hørelse tager sig ikke af, hvor lyden kommer fra. Det, der giver skade, er det fysiske tryk, som øret mærker
 • Risikoen for høreskade hænger sammen med:
 • Lydens intensitet eller styrke
 • Lydens varighed eller hyppighed
 • Afstand til lydenHvor kan en høreskade opståI fritiden
 • Høreskader kan opstå overalt, hvor vi bliver udsat for høje lyde og støj.
 • BEMÆRK: Du kan godt opleve midlertidigt høretab eller tinnitus. Det er kroppens og ørernes signal om, at du har overbelastet dem.
 • På din lydenhed/musikafspiller
  • Nogle kan komme helt op på 100 decibel
  • Kan være svært at høre, hvor højt den faktisk spiller
  • Bruges til at overdøve baggrundsstøj
 • Fitnesscenteret, hvor der spilles høj musik
 • Koncerter, diskoteker, sportsbegivenheder
 • På jagt, hvor der kan opleves impulsstøj
  • En pludselig, høj lyd som dit øre ikke er klar til og ikke når at indstille sig på
 • I køkkenet eller haven
  • Plæneklipper, boremaskine og køkkenmaskine genererer høje lyde og kan komme højt op på decibel-skalaen
 • I et transportmiddel som fly eller cykel
  • Du skruer højere op på din musikafspiller, for at overdøve baggrundsstøj, og hører ikke, hvor høj lyden faktisk er, da den lyder lavere for dig
  • På arbejdspladsen
 • Høreskader er en af de tre mest anmeldte erhvervsskader
 • Høreværn er et krav, hvis støjen er over 85 decibel og skal tilbydes ved 80 decibel
 • Høreværn dæmper støjen
 • I daginstitutioner og skoler
 • 6 ud af 10 lærer oplever generende støj i mere end en fjerdedel af deres arbejdstid
 • 7 ud af 10 pædagoger oplever generende støj i mere end en fjerdedel af deres arbejdstid
 • Støjen varierer gennem dagen
 • Pludselig støj forekommer titI 2030 vil der være op mod 1 million danskere med høreproblemer.Kraftig støj kan påvirke udviklingen af stressTinnitus
 • Hvis du hører meget høj musik i lang tid, eller er omringet af høj støj, udvikles risikoen for tinnitus. 20-40% af alle tilfælde af tinnitus skyldes støjskader.
 • BEMÆRK: Det er ikke alle lydenheder, der viser, hvor højt lydniveauet er. På nogle telefoner og tablets, kan du se, at lydniveauet signaleres med gul og rød farve. Når den når i det røde felt, har du skruet for højt op. På andre lydenheder kommer der advarsler frem omkring dit lydniveau.
 • Hver 6. over 18 år oplever problemer med hørelsen
 • En lyd i ørene eller i hovedet, som omverden ikke kan høre
 • Kan opstå ved meget høj lyd i kort tid eller moderat lyd i længere tid
 • Opfattes forskelligt fra person til person
  • Ringen
  • Susen
  • Piben
 • Kan være konstant eller af og til
 • Konsekvenser af tinnitus kan være
 • Påvirke hørelsen
 • Søvnproblemer
 • Koncentrationsproblemer
 • Påvirke hvordan du hører andre lydeEn undersøgelse lavet af Susanne Nemholt viser, at 7 ud af 10 børn mellem 11-16 år har oplevet ringen eller susen for ørerne. Børn og unge skal fra en tidlig alder lære, hvordan de bedst passer på sig selv og deres hørelse.
 • Børn udsættes for støj mange steder fra
 • Børn og unge
 • Skoler
 • Daginstitutioner
 • Musikapparater
 • Fritiden/I hjemmet
  • Noget legetøj har et ekstremt højt lydniveau
  • Gå efter legetøj, hvor lydniveauet er oplyst
  • Hvis børn bliver udsat for støj, kan det have store konsekvenser
 • Nedsat hørelse
 • Tinnitus
 • Stress
 • Øget blodtryk
 • Søvnforstyrrelse
 • Påvirkning af sprogopfattelse- og udvikling
 • Indflydelse på læring, motivation, hukommelse og koncentrationDet er vigtigt, at forældre og de voksne omkring børnene tager ansvar
 • Kilde: høreforeningen.dk
 • Aftal tidspunkter, hvor der må lyttes
 • Undgå for så vidt muligt høretelefoner
 • Anskaf støjreducerende høretelefoner specielt til børn
  • Kan maximalt skrues op på 85 decibel
 • Begræns baggrundsstøj
 • Lær børnene at lytte frem for at råbe for at overdøve støjen
 • Hold lyttepauser Støj er menneskeskabt, så der er mange ting, som du selv kan gøre for at holde øje med og undgå høreskade.
 • Nogle af de tegn, du kan holde øje med er
 • Tegn og forebyggelse
 • World Health Organization (WHO) lavede i 2015 en stor undersøgelse, der viste, at 1,1 milliarder unge mennesker er i farezonen for at få nedsat hørelse på grund af den måde, de omgås musik.
 • Ringen, susen og piben i dine ører
 • Smerter i dine ører
 • Hvis du er nødt til at råbe for at overdøve baggrundsstøj eller musikken fra høretelefonerne
 • Hovedpine efter at være i støjomgivelser
 • Hvis du ikke kan høre dine omgivelserDet, du selv kan gøre for at forebygge høreskader
 • Du er ofte omringet af lyde og støj, så det er vigtigt, at du lærer at passe på dig selv og din hørelse.
 • Brug ørepropper eller høreværn, når du er steder, du ved, kan have et højt lydniveau
  • Koncerter
  • Sportsbegivenheder
 • Brug høreværn på dit arbejde, hvis du er omgivet af støj
 • Hold lyttepauser
 • Skru ned
  • Hold øje med de signaler, du får på din lydenhed
  • Hold volumen under 85 decibel
 • Gør noget ved baggrundsstøjen i stedet for at skrue højere op
 • Invester i et par gode og støjreducerende høretelefoner
 • Gå til læge, hvis du oplever nogle af advarselstegneneSunde lyttevaner
 • BEMÆRK: Alle ører er ikke ens og nogle kan tåle mere end andres, men tag ingen chancer. Når først skaden er sket, kan den ikke rettes op igen.
 • Skru ned
 • Hold pauser og lyt ikke for længe
 • Beskyt dig selv med høreværn og ørepropper
 • Brug din fornuft og din nye viden om støjhoereforeningen.dk
 • Viden om støj
 • Kilder
 • Lydniveauer
 • Tidsfaktor
 • Børn og støj
 • Musik og musikafspillere
 • Dæmp støjen i hjemmet
 • Unge mennesker gambler med hørelsen
 • EU-regler for høj musik
 • Viden om tinnitus
 • Tinnitus fra A-ZSsssshhhhh….. Sæt verden på lydløs!Who.intDeafness prevention
 • 1.1 billion people at risk of hearing loss
 • Støjfolder – PDF
 • 600000 danskere lider af tinnitus
 • Make Listening Safe: A WHO initiative to promote safe listening practices
 • Make Listening Safe: Frequently asked questions
 • Make Listening Safe: Tips, Brochure – PDFPas på dine ørerVidenskab.dkAudika.dkDr.dk/ultraMst.dk
 • Støj
 • Pas på dine ører: Flere børn får nemlig høreskader
 • Hvornår bliver støj skadeligt?
 • Hvad er værst for hørelsen: Festival eller iPod?
 • Hovedtelefoner?
 • Hørnu.dk
 • Børn og støjStøjHvad er CE-Mærkning?Høreskade, arbejdsbetingetNemholt.dk/blogArbejdsmiljoweb.dkStøjens konsekvenser: Støj svækker børns læring og sproglige udviklingDeciBelHvad er tinnitus?Arbejdsmiljoviden.dkØreproblemer.dkNetdoktor.dkCochlear.com/dk
 • Sådan fungerer hørelse
 • Ørets opbygning
 • Ørets opbygning og funktion
 • Konsekvenser af støj
 • Børn og tinnitus
 • Tinnitusforeningen.dk
 • Hoerelse.info
 • Forstå dB-skalaen på 2 minutter
 • Af med hørebøfferne – PDF
 • Tinnitus (øresusen)
 • Sundhed.dk
 • Sik.dk
 • Sst.dk