Om

Musikskolen er en kommunal institution med undervisningstilbud over hele kommunen. Den største del af undervisningen foregår på Provst Hjortsvej 9 E, 5800 Nyborg, hvor også musikskoleleder Anders Richard Pedersen og souschef Anna Bettina Dalmark har kontor.
Vi opretter gerne hold lokalt, hvis der er tilmeldinger nok. Dette gælder fx holdene i før – og grundskolen, dvs. børnene fra 0-9 år, som oprettes hvis der er mindst 6 tilmeldte fra samme årgang.

Musikskolen har mange ønsker, drømme og idéer til, hvordan vi gør Nyborg Kommune til musikkens højborg. Vi vil gerne være et sted, hvor både elever, forældre, lærere og alle andre gerne vil være og dyrke musikken. Derfor arbejder vi både i bestyrelsen og i lærergruppen med mission, visioner, værdier og mål.

Missionen siger, hvorfor musikskolen er her, visionen hvor musikskolen konkret vil hen, og værdierne hvordan vi vil arbejde sammen for at nå målene.

Her nedenunder er begreberne uddybet. Vi arbejder løbende med alle begreber og er i konstant dialog med alle interessenter for at udvikle musikskolen på alle planer. Derfor er også din mening gældende, så skriv endelig til musikskoleleder Anders Richard Pedersen, arp@nyborg.dk, hvis du har idéer til musikskolens virke.