Musikskolens betalingsregulativ

Alle elever er omfattet af et udmeldelsesvarsel på 3 måneder gældende fra den 1. i førstkommende måned fra den dato, hvor den skriftlige udmeldelse er sendt til musikskolen@nyborg.dk . Eksempel: Hvis en elev udmeldes 12. september, er udmeldelsen gældende pr. 1. oktober. Betalingen kan dermed afmeldes efter 3 måneder, altså pr. 1. januar.

Betaling
Al kontingent opkræves i månedlige gennemsnitsrater, selvom der ikke altid er det samme antal undervisningsgange i hver måned.
Sang – og instrumentalundervisningen samt sammenspil/kor uden solofag har i 11 månedlige betalingsrater – juli er betalingsfri.
Førskolen for 2-5 årige børn har 8 månedlige betalingsrater – fra sept. til april.
Grundskolen for 6-9 årige har 10 månedlige betalingsrater fra sept. til juni. Drama og teatersjov har to betalingsrater: November og februar. Instrumentlejen har to betalingsrater: Oktober og februar.
Alle elever betaler et administrationsgebyr/copy-dan afgift på 100,- kr. pr. sæson. Beløbet opkræves i forbindelse med den første kontingentopkrævning.

Nyborg Kommunes opkrævningskontor udsender hver måned kontingentopkrævninger for musikskolen. Opkrævningerne kan sendes til betalerens e-boks, til den digitale postkasse, som elektronisk indbetalingskort i netbank, eller som girokort til de borgere, som er fritaget for digital post. Musikskolen anbefaler, at man tilmelder betalingen til betalingsservice.
Kontingentet for hele sæsonen opkræves i lige store gennemsnitsrater, uanset at der ikke er lige mange undervisningsgange i hver måned.

Søskende rabat
Der er søskende rabat på 25 % for den billigste undervisning. Det skal være samme betaler, for at rabatten udløses.

Udmeldelse i særtilfælde
Udmeldelse i løbet af sæsonen grundet flytning, længerevarende alvorlig sygdom eller ændring i familieforhold (fx skilsmisse) kan kun ske efter aftale med musikskolens kontor, og ved skriftlig anmodning herom senest den 1. i en måned. Man er derved udmeldt pr. 1. i næste måned. Der stilles krav om fremsendelse af dokumentation eller underskrivelse af tro og love erklæring.

Administrativ udmeldelse
I tilfælde af manglende indbetaling af musikskolekontingent i 3 måneder vil musikskolen foretage en administrativ udmeldelse af eleven. Undervisningen kan først genoptages, når restancen er betalt, eller der er indgået aftale med Nyborg Kommunes opkrævningsafdeling om en afdragsordning.