Musikskolens betalingsregulativ

Betaling.

Nye elever samt elever, der starter på et nyt fag har 3 måneders prøvetid, hvor man betalingsmæssigt er bundet af sin tilmelding. Ønsker eleven ikke at fortsætte efter de 3 måneders prøvetid, sendes en skriftlig udmeldelse til musikskolens kontor senest 14 dage før prøvetidens udløb. Eksempel: Hvis første mødegang er mandag 21. august, slutter prøvetiden 21. november. Og man skal udmelde sig senest 7. november, for at vi kan nå at udmelde eleven og afmelde kontingentet for december og resten af sæsonen.

For alle andre end nye elever og første års elever er tilmeldingen betalingsmæssigt bindende for hele sæsonen, med mindre der er tale om flytning fra kommunen, sygdom eller andre særlige forhold.

Al kontingent opkræves i månedlige gennemsnitsrater, selvom der ikke altid er det samme antal undervisningsgange i hver måned.
Sang – og instrumentalundervisningen samt sammenspil/kor uden solofag har i 11 månedlige betalingsrater – juli er betalingsfri. Førskolen for 2-5 årige børn har 8 månedlige betalingsrater – fra sept. til april. Grundskolen for 6-9 årige har 10 månedlige betalingsrater fra sept. til juni. Instrumentlejen har to betalingsrater: Oktober og februar. Alle elever betaler et administrationsgebyr/copy-dan afgift på 100,- kr. pr. sæson. Beløbet opkræves i forbindelse med den første kontingentopkrævning.
Nyborg Kommunes opkrævningskontor udsender hver måned kontingentopkrævninger for musikskolen. Opkrævningerne kan sendes til betalerens e-boks, til den digitale postkasse, som elektronisk indbetalingskort i netbank, eller som girokort til de borgere, som er fritaget for digital post. Musikskolen anbefaler, at man tilmelder betalingen til betalingsservice.
Kontingentet for hele sæsonen opkræves i lige store gennemsnitsrater, uanset at der ikke er lige mange undervisningsgange i hver måned.

Søskende rabat
Der er søskende rabat på 25 % for den billigste undervisning. Det skal være samme betaler, ellers udløses rabatten ikke. Musikskolen har ikke flere-fagsrabat.

Administrativ udmeldelse
I tilfælde af manglende indbetaling af musikskolekontingent i 3 måneder vil musikskolen foretage en administrativ udmeldelse af eleven. Undervisningen kan først genoptages, når restancen er betalt, eller der er indgået aftale med Nyborg Kommunes opkrævningsafdeling om en afdragsordning.