MUSIKALSK FÆLLESFAG

MUSIKALSK FÆLLESFAG
Navnet Musikalsk Fællesfag er for alle elever (dog ikke musikskolens før – og grundskole for 2-9 årige). Navnet dækker over et fag, hvor der arbejdes med alle musikkens grundbegreber, og med hvordan man bedst bidrager til det sociale i et musikalsk fællesskab. Som ved musikskolens øvrige holdfag er det gratis at deltage i Musikalsk Fællesfag.
I sæson 2021-2022 vil vi oprette hold 1 og 2 hos hver af de tre lærere. Eleverne opdeles efter alder og antal år i musikskolen.
Musikalsk Fællesfag hos Louise Knudsen:
I Musikalsk Fællesfag arbejder vi ud fra hørelærens 3 hovedpunkter: rytmik, harmonik og melodik. Vi leger med emnerne og griber dem an fra forskellige vinkler. Vi skal synge, spille, lave motorikøvelser, skabe vores egne talekor og meget mere. Vigtigst af alt, skal vi have det sjovt! Musikalsk Fællesfag gør dig bl.a. dygtigere til at læse noder og bruge ørerne, hvilket gør det nemmere og sjovere for dig at arbejde med dit hovedfag.
Musikalsk Fællesfag hos Søren Lund:
Vi kommer ‘rundt om klaveret’. En let gennemgang af klaverets opbygning. Hvordan spiller jeg en 3-klang? Hvordan bygger jeg en akkord?

Vi vil også arbejde med (h)ørelære, hvor eleven skal kunne kende dur fra mol og høre de mest basale intervaller terts, kvart og kvint etc. Desuden arbejdes der meget med rytmik. 
Niveauet er lagt med direkte udgangspunkt i elevernes evner.
Musikalsk Fællesfag hos Radek:
I Musikalsk Fællesfag går vi i maskinrummet på al musik. Målet er at man f. eks. hører et nummer i radioen eller på nettet og kan finde ud af, hvordan melodien, rytmen eller akkorder går. Musikalsk Fællesfag klæder dig også bedre på til at spille musik sammen med de andre, hvilket er jo sjovest for de fleste. Der er altid en god balance mellem de teoretiske begreber og praktiske øvelser, ligesom man først lærer alfabetet for at kunne skrive. Og selv om vi er en gruppe kan alle øvelser tilpasses den enkeltes behov og niveau så det både er sjovt og udfordrende.

Kom og vær med til en hyggelig stund med Musikalsk Fællesfag.