Klarinet

Begynder Mellemniveau Viderekomne
Fysik Lære at stå rigtigt med instrumentet. Indøve god kropsholdning og undgå fysiske belastninger. Fortsat fokus på kropsholdning og undgå belastningsskader. Som mellemniveau
Teknik Rigtig blæseteknik, embouchure, vejrtrækning og fingersætning indøves Blæseteknik forbedres, der arbejdes meget med intonation om embouchure Eleven arbejder på at spille med god teknik og intonationen er sikker
Indlæringsform Eleven lærer at spille efter noder og der øves også imitation. Gehørspil af simple melodier. Stadig meget fokus på at spille efter noder. Gehørspillets sværhedsgrad øges. Eleven spiller ubesværet efter noder og improvisation fylder en stor del af undervisningen
Sociale aktiviteter Eleven tilbydes sammenspil hurtigt efter start og deltager i Cafe koncerter, julekoncerter mm. Eleven deltager i sammenspil og deltager i koncerter Eleven har niveau til at spille med i orkestre og sammenspil uden for “huset” Bigband, Gymnasie sammenspil, fritidsbands mm
Rytme / Puls / Taktarter Puls og rytme øves fra starten ved at eleven spiller akkompagneret af klaver eller lyd filer på computer eller telefon Der arbejdes fortsat meget med puls og rytme ved hjælp af playalong materiale.

Mange forskellige taktarter 4/4, 6/8, ¾ osv

Som mellem niveau
Noder / Becifringer Noder indgår fra starten som den naturlige måde at lære nye sange på Stigende sværhedsgrad i node valget Eleven behersker alle tonearter og læser ubesværet noder og becifringer
Musikalske begreber Simple begreber som piano, forte, tutti, bruges som en del af undervisningen Musikalske begreber fra såvel klassisk som rytmisk musik indlæres Musikalske begreber fra såvel klassisk som rytmisk musik bruges ubesværet
Genre Danske sange, pop melodier, jazz og klassiske melodier Improvisation fylder en væsentlig del af undervisningen.

Der arbejdes stadig med alle genrer og eleven introduceres til relevante musikstykker som instrumentet indgår i

Som mellem niveau dog med væsentlig vægt på improvisation
Brug af forstærket lyd  

Ikke aktuelt

 

Brug af mikrofon i forbindelse med koncerter

 

Brug af mikrofon i forbindelse med koncerter og ved optagelse i lydstudiet. Teknikker indøves