Før – og grundskole / børnehold.

Musikskolen har holdundervisning for de yngste. Der er førskole for de 2-5 årige, og grundskole for børn i 0.-2. klasse.

  • Musikalsk legestue A og B for 2-5 årige børn med voksenledsagelse.
  • Musik og bevægelse for børn i 0.-1. klasse.
  • Musikalsk Værksted for børn i 2. klasse.

Se mere under fanen “Priser, tid og sted”.