PRISER, TID OG STED 2019-2020.

Sæson 2019-2020:

FØRSKOLE  for 2-5 årige, sæson 30 uger. Pris 8 månedsrater á 224,- for en fuld sæson . Man er dog kun bundet af sin tilmelding 10 uger ad gangen.
Mandag 16.30-17.15 Musikalsk Legestue I Musikskolens Hus, Provst Hjortsvej 9 E i Nyborg. Der skal være mindst 8 tilmeldte elever, for at holdet oprettes.
Undervisningen begynder i uge 36 2019 og slutter uge 19 2020.

GRUNDSKOLE for børn i 0.-2. klasse, sæson 36 uger. Pris: 10 månedsrater á 227,- Undervisningen begynder i uge 36 2019 og slutter uge 26 2020.

Musikskolens Hus, Nyborg: Tirsdag kl 16.10-16.55 Musikalsk Værksted for børn i 0.-2. klasse.

Vibeskolen i Ullerslev: Onsdag 14.05-14.50. Musikalsk Værksted for børn i 0.-2. klasse.

Langtved Friskole: Torsdag 13.10-13.55. Musikalsk Værksted for 0.-2. klasse.

SANG – OG INSTRUMENTALUNDERVISNINGEN

Undervisningen begynder 19. august 2019 og slutter 22. juni 2020. Som udgangspunkt er undervisningen tilrettelagt i sololektioner, og dette vil være normalen i langt de fleste uger. Men i løbet af sæsonen kan der være små og store projekter m.m. Dette meddeles i god tid, og er kun for de elever, hvor det er relevant.

Sang – og instrumentalundervisningen begynder i uge 34 2019.

Sammenspil, kor og hørelære begynder i uge 36 2019.

Takster for sang- og instrumentalundervisning:

Bemærk venligst, at taksterne herunder gælder for elever fra 0 til 25 år. For elever over 26 år – se venligst under “voksentakster”.

  • 11 månedsrater á kr. 424,- for 25 minutters undervisning om ugen.
  • 11 månedsrater á kr. 510,- for 30 minutter om ugen.
  • 11 månedsrater á kr. 595,- for 35 minutter om ugen
  • 11 månedsrater á 680,- for 40 minutter om ugen.
  • Kor, hørelære og sammenspil uden soloundervisning 11 månedsrater á 97,- 
  • Bigband 2×45 minutter 11 månedsrater á 194,-

Bemærk, at kor, sammenspil, hørelære og bigband er gratis for musikskoleelever, der modtager soloundervisning med betaling.

Alle elever betaler et beløb på 100,- pr. sæson som dækker copydan-afgift, samt fotokopiering i forbindelse med den enkelte elevs undervisning.

INSTRUMENTLEJE

Instrumentleje gradueres efter instrumentets indkøbspris. Årlig leje for klasse A: 880,- klasse B: 660,- klasse C 440,- og klasse D 220,-  Instrumentlejen deles i to rater og opkræves i forbindelse med oktober – og februarkontingentet. Kontakt musikskolens kontor for at høre nærmere om prisklasser. musikskolen@nyborg.dk