Priser, tid og sted 2017-2018.

Sæson 2017-2018:

Førskole  for 2-5 årige, sæson 30 uger. Pris 8 månedsrater á 218,- for en fuld sæson . Man er dog kun bundet af sin tilmelding 10 uger ad gangen.
Mandag 16.30-17.15 Musikalsk Legestue I Musikskolens Hus, Provst Hjortsvej 9 E i Nyborg, hvis der er mindst 8 tilmeldte elever ved sæsonstart.
Undervisningen begynder i uge 36 2017 og slutter uge 17 2018.

Grundskole for børn i 0.-2. klasse, sæson 36 uger. Pris: 10 månedsrater á 220,- Undervisningen begynder i uge 36 2017 og slutter uge 25 2018.

Musikskolens Hus, Nyborg: Torsdag kl 16.15-17.00 Musikalsk Værksted for børn i 0.-2. klasse.

Vibeskolen i Ullerslev: Onsdag 14.15-15.00 Musikalsk Værksted for børn i 0.-2. klasse.

Langtved Friskole: Fredag 13.15-14.00 Musikalsk Værksted for 0.-2. klasse.

Sang- og instrumentalundervisningen

Undervisningen begynder 21. august 2017 og slutter 25. juni 2018. Som udgangspunkt er undervisningen tilrettelagt i sololektioner, og dette vil være normalen i langt de fleste uger. Men i løbet af sæsonen kan der være små og store projekter m.m. Dette meddeles i god tid, og er kun for de elever, hvor det er relevant. Et eksempel kunne være 2 guitarelever og 2 tværfløjteelever, som har tid lige efter hinanden i begge fag. Lærerne aftaler fx, at der op til en koncert er fleksundervisning. De 4 elever kommer så i 50 minutter og spiller sammen med begge lærere som undervisere.

Sang – og instrumentalundervisningen begynder i uge 34 2017.

Sammenspil, kor og hørelære begynder i uge 36 2017.

Takster for sang- og instrumentalundervisning:

Bemærk venligst, at taksterne gælder for elever fra 0 til 25 år. Elever over 25 år kan vælge mellem at komme til soloundervisning hver anden uge, eller dobbelt takst. Kontakt venligst musikskolens kontor for nærmere aftale.

11 månedsrater á kr. 410,- for 25 minutters undervisning om ugen.

11 månedsrater á kr. 494,- for 30 minutter om ugen.

11 månedsrater á kr. 575,- for 35 minutter om ugen

11 månedsrater á 657,- for 40 minutter om ugen.

Kor, hørelære og sammenspil uden soloundervisning 11 månedsrater á 94,- 

Bigband 2×45 minutter 11 månedsrater á 188,-

Bemærk, at kor, sammenspil, hørelære og bigband er gratis for musikskoleelever, der modtager soloundervisning.

Alle elever betaler et beløb på 100,-,- pr. sæson som dækker copydan-afgift, samt fotokopiering i forbindelse med den enkelte elevs undervisning.

INSTRUMENTLEJE

Instrumentleje gradueres efter instrumentets indkøbspris. Årlig leje for klasse A: 850,- klasse B: 638,- klasse C 426,- og klasse D 212,-  Instrumentlejen deles i to rater og opkræves i forbindelse med oktober – og februarkontingentet. Kontakt musikskolens kontor for at høre nærmere om prisklasser. musikskolen@nyborg.dk