PRISER, TID OG STED 2018-2019.

Sæson 2018-2019:

Førskole  for 2-5 årige, sæson 30 uger. Pris 8 månedsrater á 220,- for en fuld sæson . Man er dog kun bundet af sin tilmelding 10 uger ad gangen.
Mandag 16.30-17.15 Musikalsk Legestue I Musikskolens Hus, Provst Hjortsvej 9 E i Nyborg. Der skal være mindst 8 tilmeldte elever, for at holdet oprettes.
Undervisningen begynder i uge 36 2018 og slutter uge 18 2019.

Grundskole for børn i 0.-2. klasse, sæson 36 uger. Pris: 10 månedsrater á 223,- Undervisningen begynder i uge 36 2018 og slutter uge 24 2019.

Musikskolens Hus, Nyborg: Tirsdag kl 16.15-17.00 Musikalsk Værksted for børn i 0.-2. klasse.

Vibeskolen i Ullerslev: Onsdag 14.05-14.50. Musikalsk Værksted for børn i 0.-2. klasse.

Langtved Friskole: Torsdag 13.10-13.55. Musikalsk Værksted for 0.-2. klasse.

Sang- og instrumentalundervisningen

Undervisningen begynder 20. august 2018 og slutter 24. juni 2019. Som udgangspunkt er undervisningen tilrettelagt i sololektioner, og dette vil være normalen i langt de fleste uger. Men i løbet af sæsonen kan der være små og store projekter m.m. Dette meddeles i god tid, og er kun for de elever, hvor det er relevant. Et eksempel kunne være 2 guitarelever og 2 tværfløjteelever, som har tid lige efter hinanden i begge fag. Lærerne aftaler fx, at der op til en koncert er fleksundervisning. De 4 elever kommer så i 50 minutter og spiller sammen med begge lærere som undervisere.

Sang – og instrumentalundervisningen begynder i uge 34 2018.

Sammenspil, kor og hørelære begynder i uge 36 2018.

Takster for sang- og instrumentalundervisning:

Bemærk venligst, at taksterne gælder for elever fra 0 til 25 år. Elever over 25 år kan vælge mellem at komme til soloundervisning hver anden uge, eller dobbelt takst. Kontakt venligst musikskolens kontor for nærmere aftale.

11 månedsrater á kr. 416,- for 25 minutters undervisning om ugen.

11 månedsrater á kr. 500,- for 30 minutter om ugen.

11 månedsrater á kr. 584,- for 35 minutter om ugen

11 månedsrater á 666,- for 40 minutter om ugen.

Kor, hørelære og sammenspil uden soloundervisning 11 månedsrater á 95,- 

Bigband 2×45 minutter 11 månedsrater á 190,-

Bemærk, at kor, sammenspil, hørelære og bigband er gratis for musikskoleelever, der modtager soloundervisning med betaling.

Alle elever betaler et beløb på 100,-,- pr. sæson som dækker copydan-afgift, samt fotokopiering i forbindelse med den enkelte elevs undervisning.

INSTRUMENTLEJE

Instrumentleje gradueres efter instrumentets indkøbspris. Årlig leje for klasse A: 860,- klasse B: 646,- klasse C 430,- og klasse D 215,-  Instrumentlejen deles i to rater og opkræves i forbindelse med oktober – og februarkontingentet. Kontakt musikskolens kontor for at høre nærmere om prisklasser. musikskolen@nyborg.dk