Bestyrelsen

Musikskolens bestyrelse pr. 1. januar 2018.
Formand: Mette Grymer, mettegrymer@gmail.com, tlf. 65 36 14 12
Næstformand: Per Jørgensen, perprivat@hotmail.com, tlf. 29 37 70 55
Lærerrådsrepræsentant: Therese Andreasen, than@nyborg.dk, tlf. 29 44 58 43
Kommunalbestyrelsens repræsentanter:
Jesper Nielsen (A), jen@nyborg.dk
Anne Dyrhøj (V), ady@nyborg.dk
Elevrepræsentant: Helle Kromann, Helle@kromann.nu
Folkeskolernes repræsentant: Palle Gråe Nielsen, pgn@nyborg.dk
Forældrerepræsentanter og suppleanter:
Stefan Graf, stefan.graf@skolekom.dk