Begyndersammenspil

Læreplan for :
Begyndersammenspil
Begynder Mellemniveau Øvet
Fysik
Der er fokus på at eleven står/sidder rigtig med sit instrument.
Teknik
Der lægges vægt på at eleven lærer at få en god tone ud af instrumentet.
Indlæringsform
Både gehørspil, improvisation og noder bruges i undervisningen
Sociale aktiviteter
Der er fokus på at skabe sociale relationer gennem musiklege, både med og uden instrument samt musikspil (music mind games)
Rytme/puls/taktarter Der er stor fokus på puls og rytme, da det er væsentlig for sammenspillet, der bruges rytmesprog til at understrege dette.
Noder/becifring/tablatur I starten af året spilles der mest uden noder og der improviseres. Efterhånden som eleverne lærer noder, inddrages nodespil i sammenspillet.
Musikalske begreber

 

Der arbejdes med de musikalske begreber, bl.a. ved hjælp af music mind games
Genre
Der bruges både klassisk, rytmisk og folkemusik. Gerne små lette børnesange/melodier.
Repertoire Repertoiret vil være lette melodier som egner sig til begynderelever på forskellige instrumenter
Brug af koncentrationsværktøjer Der bruges Imitation og lege der skærper koncentrationen.
Læring om optrædelsespraksis

 

Ved koncerter vil der blive snakket om at optræde.
Inddragelse af sammenspilslære
Der arbejdes i høj grad med sammenspilslære, fokus i begyndersammenspil er at få sammenspillet til at fungere selvom man lige har fået sit instrument.
Brug af forstærket lyd
Nej
Andre bemærkninger Begyndersammenspil er for eleven der lige har fået sit instrument i hånden til eleven der har spillet nogle år, der tages udgangspunkt i den enkelte elev. Aldersmæssigt fra 0.-3. Klasse. Gennem bevægelse, music mind games, rytmer og øvelser vil vi lege os ind i musikken og få kendskab til instrumentet og sammenspillet. I starten af året vil der leges mere gennem øvelser, i løbet af året vil fokus være på sammenspil efter noder. Sigtet er at få eleverne gjort klar til at starte på et “rigtigt” sammenspilshold og samtidig skabe sociale relationer.