Trækbasun

Læreplan for: Trækbasun

 

Begynder

 

Mellemniveau

 

Øvet

Fysik

Vi koncentrerer os om at skabe gode vaner via korrekt kropsholdning samt håndtering af instrumentet.

Vi står altid op når vi øver hjemme samt ved undervisning.

Vi begynder at tale om opvarmning og strukturering af øvning generelt.

Vi står altid op når vi øver hjemme samt ved undervisning.

Vi har opbygget gode vaner, så eleven er selv i stand til at kontrollere sig selv for korrekt kropsholdning, instrumenthåndtering etc.

Teknik

Vi lærer om brugen af luft og om læbestilling (embouchure), hvordan man laver tydelige/ dybe/ lyse toner og hvordan instrumentet generelt virker.

Vi lærer om forskellige udtryk i musikken via artikulation og dynamik.

Skalaer samt div. basic øvelser vil blive brugt en del.

Enkle øvelser introduceres.

Vi udvider sværhedsgraden i forhold til artikulation, basics og trækføring.

Der bruges forskellige øvelser og etuder i passende niveau.

Indlæringsform

Vi tager udgangspunkt i bogen MusicQuest, men der inddrages også andet materiale.

Solfege vil blive brugt for generel tone- og tonalitetsforståelse.

Gehørspil vil blive brugt som opvarmning.

MusicQuest afsluttes og andet materiale kommer gradvist til at fylde mere.

Vi koncentrerer os om “nye” noder i form af fortegn. Langsomt begynder vi at lære skalaerne udenad og blive trygge ved disse.

Som udgangspunkt vil eleven være selvstændig til at kunne indstudere nye noder – kun vejledende hjælp vil være nødvendigt.

Sociale aktiviteter

Fælles små koncerter. F.eks. Julekoncert/ Kulturnat.

Fælles små koncerter. F.eks. Julekoncert/ Kulturnat.

Om muligt aktiviteter med andre basunister.

Fælles små koncerter. F.eks. Julekoncert/ Kulturnat og andet.

Aktiviteter med andre basunister og musikere tilskyndes.

Rytme/puls/taktarter

Vi lærer at spille og læse forskellige rytmer via gehørspil samt via rytmesprog.

Vi lærer at forstå forskellige taktarter og samtidig blive bevidst om egen udførelse (Vide om man spillede de rigtige rytmer og toner, så man kan rette sig selv)

Vi arbejder med at blive helt bevidst om egen udførelse samt selvsikkerhed i rytmer og toner, så eleven bliver en selvstændig og selvsikker musiker.

Noder

Vi spiller efter f-nøgle.

Vi lærer at læse noder fra første undervisningsgang, hvor helnoder, halvnoder, fjerdedelsnoder og ottendedele samt tilhørende pauser vil være vores fokus.

Vi introduceres til sekstendedele og trioler samt tilhørende pauser.

Vi arbejder med at blive helt bevidst om egen udførelse samt selvsikkerhed i rytmer og toner, så eleven bliver en selvstændig og selvsikker musiker.

Musikalske begreber

 

Alt efter elevens alder vil musikalske begreber blive brugt, så eleven forstår det.

Vi begynder at blive trygge i musikkens verden, så de rigtige musikalske udtryk kan blive brugt.

Eleven vil kende en del til forskellige udtryk. Vi arbejder med at bruge dem rigtigt og huske sammenhængen mellem begreber og udførelse.

Genre / Repertoire

Vi spiller primært børnesange, da disse er genkendelige og de fleste er lette at lære.

At lytte til og tale om musik i alle genre, vil være en fast del af undervisningen.

Vi spiller stadig melodier vi kender, men udfordres via melodier (etuder) og basics som vi ikke kender. På denne måde lærer eleven at blive bevidst om toner, tonespring samt rytmer og bliver derved mere selvsikker og selvstændig.

Vi lytter til musik.

Vi arbejder med prima vista.

Vi begynder at arbejde med større basunkoncerter/ etuder.

Improvisation kan inkluderes.

Vi lytter og taler om musik.

Primavista bliver gradvist sværere.

Læring om optrædelsespraksis

Vi spiller “små koncerter” for forældrene ved undervisningen, hvor vi leger at det er en koncertsituation. På denne måde vender vi os til at optræde.

Forskellige tricks og idéer udveksles lærer/elev imellem, hvis der skulle opstå former for nervøsitet.

Eleven burde have prøvet at spille koncerter ved forskellige lejligheder og har derved udarbejdet en egenforståelse af nervøsitet og styring af denne.

Inddragelse af sammenspilslære

Vi spiller duetter ved undervisningen. Lærer/elev, hvor eleven både spiller 1.- samt 2.stemmen.

Vi spiller duetter ved undervisningen. Lærer/elev, hvor eleven både spiller 1.- samt 2.stemmen.

Vi spiller duetter ved undervisningen. Lærer/elev, hvor eleven både spiller 1.- samt 2.stemmen.