Fripladser i musikskolen

Nyborg Byråd har afsat midler til 10 fripladser i Nyborg Musikskole, for at understøtte muligheden for musikalsk læring af elever, der normalt ikke ville tilmelde sig tilbuddet. Musikskolens bestyrelse fordeler pladserne efter kriterierne husstandsindkomst og øvrige årsager til ansøgning. Se ansøgningsskema m.m. under fanen TILMELDING HER.

Kontingentstøtte til børn og unge

Vil du gerne prioritere, at dit barn har en aktiv fritid ligesom kammeraterne? Så tilbyder Nyborg Kommune børn og unge i alderen 6-16 år økonomisk støtte til at deltage i en fritidsaktivitet, hvis de af økonomiske eller sociale årsager ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med andre unge. Se mere her https://www.nyborg.dk/da/Borger/B%C3%B8rn-unge-og-familie/Kontingentstotte

Drama og Teatersjov

Musikskolen er klar med Drama og Teatersjov for børn fra 9-15 år fra uge 43. Se tid, sted, pris m.m. under fanen "Undervisning - Drama og Teatersjov". Tilmeldingen sker under fanen "Tilmelding her".

Aktuelt om Coronaforbehold pr. 26/10 2020

Alle musikskolens aktiviteter fortsætter. Vi er ikke ramt af de nye Corona-begrænsninger.
MEN vi skal hjælpes ad med at gøre det Corona-sikkert at færdes på musikskolen, så her kommer en genopfriskning af, hvordan vi alle sammen skal forholde os.
Se også denne film på 1 minut om, hvordan du skal gøre, når du kommer ind på musikskolen.  Coronasikker ankomst til musikskolen
•Fra torsdag 29/10 skal alle fra 12 år og opefter have mundbind eller visir på, allerede inden de går ind ad hoveddøren. Mundbind og visirer kan tages af, når man som elev er på plads i undervisningslokalet. De skal tages på igen efter endt undervisning. Og også hvis eleven har et ærinde ud af lokalet.
Forældre til børn i musikalsk legestue skal holde mundbind/visirer på i al den tid, de er på musikskolen. Også i undervisningstiden.
•Hvis det ikke er strengt nødvendigt for en elev at have voksenledsagelse til sin undervisning, bedes forældre/ledsagere vente udenfor musikskolens hus.
Vask hænder som det første, når I kommer ind i huset. Følg skiltene. Og brug håndsprit, som står i alle lokaler.
•Hold afstand – der er sat røde mærker i gulvet, så det er nemt at huske.
•Der skal være så få mennesker i huset, som muligt. Derfor må der ikke tages ophold i huset, og alle elever skal komme præcis til deres tid, og vente udenfor lokalet ved det hvide mærkat med teksten: Vent Her.
•Hvis man har mellemtimer, opfordrer vi til, at I går en tur e.l.
•Man kan vente udenfor i cykelskur eller elevatorindgang, hvis det ikke er tørvejr. Så husk tøj til ophold udendørs.
•Tag eget instrument med. Nodestativ vil være i lokale, men det er kun læreren, der må røre ved dette.
•Rør generelt ikke ved håndtag, gelænder o.l.
Generelt gælder Sundhedsstyrelsens retningslinjer selvfølgelig også i musikskolen. Læs evt. mere her:
https://www.sst.dk/da/corona

Og her kan man læse Kulturministeriets information om tiltag indenfor kulturlivet.
https://kum.dk/aktuelt/covid-19

Vi glæder os over, at vi stadig er i gang fremfor at skulle fjernundervise. Så selvom ovennævnte måske lyder stramt, så er det det hele værd, når bare vi må spille og synge sammen.
Venlig hilsen
Anna Bettina

Vil du støtte musikskolen?

Hvis du vil være med til at støtte musikskolen, så modtages bidrag på fx 100,00 kr. om året med stor påskønnelse og taknemmelighed. Benyt venligst MobilePay 419614. De indkomne beløb går til elevaktiviteter og anskaffelser af instrumenter og andet udstyr.

MUSIKPOLITIK (bilag til Nyborg Kommunes musikpolitik).

Undervisning til voksne

Voksne over 25 år kan nu gå til undervisning i musikskolen. Se voksentakster under "Priser, tid og sted" 2020-2021.

Facebook

Se vores facbookside

Læs mere